donderdag 19 juli 2007

Vanaf najaar online kijkcijfers van omroepen

Nederlandse omroepen, adverteerders en mediabureaus beschikken vanaf dit najaar over onafhankelijke online kijkcijfers. De Stichting KijkOnderzoek (SKO) en Nedstat leveren de rapportages. De rapportages melden het aantal opgevraagde streams op de sites van de publieke en commerciele omroepen, later dit jaar aangevuld met onder meer kijktijd.

Emerce schreef al eerder over het contract dat de SKO en Nedstat hebben gesloten. Nu is duidelijk wanneer de metingen beschikbaar zijn voor de omroepen en andere partijen.

SKO is in Nederland de partij die voor de publieke en commerciele omroepen metingen laat verrichtten door intomart GFK. De metingen brengen het televisiekijkgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. SKO doet dat ook voor adverteerders en mediabureaus. Nedstat levert rapportages over het surf- en bezoekgedrag van websitebezoekers.

De televisie- en internetkijkcijfers worden gescheiden gepubliceerd, vertelt Bas de Vos van de SKO. De reden: de cijfers zijn nog niet met elkaar te vergelijken. Dat heeft te maken met de meetmethode, maar ook met het verschil in televisie- en internetkijkgedrag.

Meetmethode
De SKO verzamelt cijfers over tv-kijkgedrag aan de hand van een panel van iets minder dan drieduizend Nederlanders. Het aantal opgevraagde streams wordt geautomatiseerd gemeten, aan de kant van de server. "Bij de internetcijfers hebben we bijvoorbeeld minder zekerheid of het om écht unieke kijkers gaat," zegt De Vos.

Kijkgedrag
Het verschil in televisie- en internetkijkgedrag speelt een rol bij de keuze voor gescheiden rapportages. Op televisie is een dagelijkse rapportage zinvol, omdat kijkers op één moment een programma bekijken. Op internet kijken mensen verspreid over een langere periode naar een programma. Het is - nu meestal nog in theorie - mogelijk dat een programma op internet in de loop van weken of maanden méér kijkers trekt dan een tv-programma.

Cijfers van een maand
Bij de eerste rapportages, die volgens De Vos in oktober beschikbaar zijn, worden de cijfers van een maand in kaart gebracht. Het kan zijn, vertelt De Vos, dat de SKO samen met Nedstat al snel overgaat naar wekelijkse rapportages.

In oktober zijn alleen nog het aantal opgevraagde streams beschikbaar. Aan het einde van het jaar worden deze onder meer aangevuld met de gemiddelde kijkduur naar een programma en het aantal keer dat internetters streams starten en stoppen. Dat laatste houdt in dat ook inzichtelijk wordt gemaakt welke delen van een programma worden bekeken. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden hoe vaak een commercial is bekeken.

Geen opmerkingen: