maandag 2 juli 2007

Search in Nederland anno 2007

Bron : Mediaonderzoek.nl

De ’searchmarkt’ vind ik altijd een lastige hoek van de online markt. De spelregels zijn er anders dan bijvoorbeeld het advertisingdeel of contentdeel. In een onderzoek naar de ontwikkeling en structuur van de searchmarkt in Nederland geeft Eduard Blacquière een mooi overzicht van de stand van zaken. Blacquière is vierdejaarsstudent aan de Hogeschool in Rotterdam en heeft aan de hand van eigen onderzoek en 24 interviews aangetoond dat alles om Google draait in die searchmarkt. Althans dat is de subtitel van zijn scriptie.

De belangrijkste conclusies van Blacquière zijn:

- De markt van zoekmachine marketing in Nederland anno 2007 is een jonge en ongestructureerde markt, wat het tot een ondoorzichtige markt maakt, met name voor afnemers.

- Het onderscheidend vermogen van de zoekmachine marketing bureaus is beperkt, wat het tot een ondoorzichtige markt maakt, met name voor afnemers.

- Op dit moment is de schaalgrootte van een zoekmachine marketing bureau in feite het enige duidelijke onderscheidende vermogen, wat doorwerkt in onderscheid op doelgroep, aanbod, prijs en service.

- Er zijn gaten in de markt voor wat betreft de specialismen, omdat de zoekmachine marketing bureaus op dit moment een duidelijk ‘DNA’ missen.

- De bestedingen aan zoekmachine marketing worden geschat op de helft van de totale online advertentie bestedingen. De ondervraagde partijen schatten de marktomvang op dit moment gemiddeld op 200 miljoen euro.

- De komende jaren zal de concurrentie toenemen, met name op het gebied van zoekmachine adverteren vanwege de lage toetredingsdrempels. Schaalgrootte is met name op dat gebied een belangrijk onderscheidend vermogen vanwege de kortingen die de zoekmachines bij hoge inkoopvolumes verstrekken.

- Door toename van kennis in de markt zal zoekmachine marketing steeds meer ´in huis´ worden gehaald door afnemers, zowel adverteerders als mediabureaus. Dat vereist een verschuiving van een productiegedreven naar een dienstgedreven rol bij de zoekmachine marketing bureaus.

- Er zal meer differentiatie en een meer duidelijke marktverdeling komen, waarbij overnames en fusies van zoekmachine marketing bureaus door andere mediabedrijven waarschijnlijk zijn.

Geen opmerkingen: