donderdag 12 juli 2007

Internetconsumptie stijgt 8%

Surfpopulatie groeit naar 81%

De internetconsumptie is in de eerste zes maanden van 2007 met 8% gestegen. Net als in 2006 wordt de stijging veroorzaakt door een groeiend aantal surfers én het toegenomen aantal uren dat men wekelijks op internet besteedt. De surfpopulatie steeg van 10,3 naar 10,9 miljoen mensen van 13 jaar of ouder, waarmee de surfpopulatie op 81% komt. De tijd dat deze populatie per week online is ging van 7,8 naar 7,9 uur. De cijfers zijn afkomstig uit het Establishment Survey van de Stichting Internet Reclame (STIR).

Per week werd in 2006 zo’n 80 miljoen uur gesurft. In de eerste helft van 2007 is dit opgelopen tot bijna 87 miljoen uur. Dat betekent een toename van 8%. De grootste groei in surftijd (22%) is te zien in de groep 35-49 jaar. De stijging is hier 1,3 uur en de surftijd komt uit op 7,3 uur per week. De jongere doelgroep 13-34 jaar heeft met 9,8 uur per week nog steeds de langste surftijd. In 2006 was dat een half uur korter.

STIR onderzoekt in het Establishment Survey ook de tijd die men besteedt aan andere mediumtypen. Binnen de surfpopulatie daalde de kijktijd van televisie 4% en nam het radioluisteren met 3% toe. Het lezen van dagbladen daalde met 8%, terwijl het lezen van tijdschriften gelijk bleef. De bestede mediatijd is niet toegenomen en blijft staan op 52 uur. Dat is bijna 7,5 uur per dag. Daarvan neemt radio 43% voor zijn rekening.

De cijfers zijn afkomstig uit het STIR Establishment Survey. Dat is het onderzoek dat STIR elke zes maanden laat uitvoeren om het Webmeterpanel voor online bereiksmetingen van STIR te ijken. Het STIR Establishment Survey bevat naast internet consumptiecijfers ook gegevens over computerbezit, internettoegang, providers, veel bezochte sites, zoekgedrag, e-commerce, betaalwijzen enzovoorts.

Bron : Stir Weblog

Geen opmerkingen: