woensdag 19 september 2007

Meeste vijftigplussers op internet

DEN HAAG - Twee op de drie vijftigplussers beschikten in 2005 over een computer. Ruim de helft van hen (58 procent) had een internetverbinding. Mannen en hoger opgeleiden hebben vaker een computer dan vrouwen en lager opgeleiden. Maar dit verschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden.

Dat staat in het rapport Senioren en internet dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepubliceerd. Van de jongere senioren (50-64) had in 2005 al 84 procent een computer en 77 procent een internetverbinding. Daarmee liepen zij niet meer achter bij jongere leeftijdsgroepen.

Een computer bezitten wil niet zeggen dat hij ook wordt gebruikt. Naarmate senioren ouder worden, staat de computer vaker werkeloos thuis.

Ouderen gebruiken de computer vaak om te e-mailen, informatie te zoeken of als tekstverwerker. Mannen en hoger opgeleiden regelen per computer ook zaken zoals online winkelen, of reserveringen maken. Vrouwen doen meer spelletjes en MSN'en vaker.

Vooral het aantal jaren dat iemand een computer gebruikt is bepalend voor de verschillen in vaardigheden. Leeftijd en geslacht spelen daarin een minder belangrijke rol.

Bron: telegraaf

Geen opmerkingen: