vrijdag 7 september 2007

Brian Hirman (Isobar) en Ton Wesseling (SNS Bank) zijn toegetreden tot het bestuur van IAB Nederland.

Bron: IAB-persbericht

Brian Hirman (Isobar) en Ton Wesseling (SNS Bank) zijn toegetreden tot het bestuur van IAB Nederland.


Ton Wesseling (33) is Internet Strateeg bij SNS Bank en werkte eerder onder andere als Business Manager voor Blixem Internet Services. Binnen het bestuur krijgt Wesseling onderzoek in zijn portefeuille. Wesseling: “Ik beschouw het als een grote uitdaging bij te kunnen dragen aan de verdere groei van het IAB. Ik volg het IAB al jaren maar zag de afgelopen maanden dat er nieuw elan is, dat de vereniging weer bruist van de energie. De plannen voor de middellange termijn spreken mij zeer aan, vooral het grotere belang dat het IAB gaat hechten aan kennis en onderzoek ten behoeve van zijn achterban.”

Brian Hirman (38) is CEO van Isobar Netherlands en medeoprichter van Bookmark, sinds 2006 onderdeel van Isobar. Hij startte zijn interactieve loopbaan in 1992 bij Valkieser Multi Media. Binnen het bestuur krijgt Hirman evenementen in zijn portefeuille. Hirman: “Onze industrie gaat de komende jaren een aantal belangrijke stappen maken. Die wil ik van zo dichtbij mogelijk meemaken en deze positie stelt me daartoe zonder meer in staat. Mijn indruk van het IAB is dat het draagvlak binnen de branche sterk groeiende is. Hieraan zullen evenementen een extra impuls geven dus we willen snel een aantal aansprekende sessies optuigen voor leden, ook in samenwerking met andere brancheorganisaties.”

IAB-voorzitter Marco Derksen licht toe: ”We zijn erg blij met deze twee zeer ervaren bestuursleden. Hun achtergrond betekent een enorme verrijking voor het bestuur. Ze staan allebei midden in de ontwikkelingen van online advertising en interactieve marketing, brengen mooie netwerken mee en dragen relevante kennis aan vanuit het perspectief van respectievelijk adverteerder en bureau. Hun benoeming zal een sterke stimulans zijn voor onze activiteiten op het gebied van onderzoek en evenementen, twee belangrijke pijlers onder ons beleid.”

Het IAB-bestuur bestaat verder uit Marcel Udo (Telegraaf), Sebastiaan Moesman (Reddion), Jeroen Mann (AD Nieuwsmedia), Erik Braam (ZenithOptimedia) en Arnoud van Leeuwen (ClickDistrict).

Geen opmerkingen: