woensdag 1 augustus 2007

Nederlandse jeugd verknocht aan internet

Iemand in het bezit van dit onderzoek?

Negentig procent van de Nederlandse jeugd is verknocht aan internet en 85% kan niet zonder e-mail. Daarmee zijn ze koplopers in de wereld. Maar tegelijkertijd zijn ze het minst van allemaal geïnteresseerd in de technologie die erachter steekt. Onze jeugd heeft de digitale technologie dus stevig omarmd, maar hoeft niet zo nodig te weten hoe het werkt. De gemiddelde ‘wereldjongere’ die digitale technologie gebruikt, heeft 94 nummers in zijn mobiele telefoon en 78 contactpersonen in zijn Windows Live Messenger. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er respectievelijk 83 en 104. Ondanks de alomtegenwoordige technologie, zegt slechts 11% van de Nederlandse jongeren ‘geïnteresseerd’ te zijn in technologie. Wél blijken ze experts op het gebied van multitasking en weten ze feilloos de goede informatiekanalen te vinden.

Het zijn slechts enkele van de uitkomsten uit het wereldwijde onderzoek over de werking van technologie op kinderen en jongeren dat door MTV en Nickelodeon in samenwerking met Microsoft Digital Advertising Solutions is gehouden. De ‘Circuits of Cool/Digital Playground technology and Lifestyle Study’ stelt vraagtekens bij de traditionele aannames over jongeren en technologie en onderzoekt de impact van cultuur, leeftijd en geslacht op het gebruik van technologie.

Gebruiken of verafgoden?
Nederlandse jongeren kijken praktisch aan tegen technologie, maar gaan er misschien wel het meest in op van allemaal. Zo’n driekwart heeft een eigen pc, waarvan ruim de helft een laptop is. Bij 88% staat er een televisie op de kamer. Wereldwijd worden mobiele telefoon en internet door de meerderheid als onmisbaar gezien, en dat geldt ook in ons land. Wat internet betreft spant Nederland de kroon: 90% zegt niet zonder het web te kunnen. Bovendien is 85% verloren zonder e-mail. Games blijken echter niet erg aan onze jeugd besteed: alleen Polen en Zwitserland scoren lager.

Opvallend is dat de Nederlandse jongeren in verhouding tot die uit andere landen nauwelijks sociale netwerken opbouwen via sites als Windows Live Spaces, MySpace en Hyves: krap een derde zegt er drie keer per week of meer gebruik van te maken. Slechts 10% kan niet zonder, terwijl dat wereldwijd ongeveer een derde is. Het gebruik van instant messaging is internationaal gezien niet laag en niet hoog. De Nederlandse jongere heeft gemiddeld 13 online vrienden die hij niet in levenden lijve kent, terwijl het gemiddelde van álle deelnemers 20 bedraagt. Ondanks de overvloed aan nieuwe communicatiemiddelen geeft een meerderheid in vrijwel ieder land de voorkeur aan een echte, tastbare ontmoeting.

Bij de meeste Nederlandse jongeren is de mobiele telefoon er vooral ook voor de veiligheid: zonder gsm op zak voelen ze zich op straat niet op hun gemak. Bij veel jongens komt er nog iets bij: ze voelen zich dankzij hun telefoontje ook onafhankelijk. De andere digitale media dienen vooral ter ontspanning. Ontspanning is ook het voornaamste doel voor meisjes als ze internet afsurfen, terwijl jongens meer op zoek zijn naar kennis en informatie.

Technologie vooral nuttig en handig
Het onderzoek wijst uit dat technologie als zodanig niet zo belangrijk is voor de doelgroep. Terwijl jongeren voortdurend gebruik maken van mobieltjes en internet en aangeven er niet buiten te kunnen, zegt slechts 11% van de 14- tot 24-jarige Nederlanders zich te verdiepen in de werking van de apparatuur, terwijl dat wereldwijd 20% is. Onze jeugd vindt de technologie vooral nuttig en handig. Zo’n 15 procent van de jongens tussen 18 en 21 jaar ontleent status aan de mobiele telefoon of de iPod, wat internationaal gezien vrij laag is.

Met uitzondering van een paar nieuwe termen waar ze niet omheen kunnen, vermijden de meeste jongeren jargon. De meest gebruikte woorden houden verband met het verkrijgen van gratis content, woorden als ‘downloaden’ en ‘branden’. Ze geven ook de voorkeur aan merknamen boven ‘technische’ namen: geen ‘instant messaging’ maar ‘MSN’, geen ‘zoekmachine’ maar ‘Google’, geen ‘sociale netwerksite’ maar ‘Hyves’.

Bron : Mediaonderzoek

1 opmerking:

Jasper zei

" MTV en Nickelodeon in samenwerking met Microsoft Digital Advertising Solutions"

@Francois, wellicht kun je het volledige onderzoek opvragen bij 1 van deze partijen.