donderdag 21 juni 2007

Meeste legale downloads door jongeren21 juni 2007 - Door Redactie Computer IdeeIn de groep 8- tot 12-jarigen wordt het meest legaal gedownload: 50 procent downloadt legale muziek. De groep 18- tot 24-jarigen komt op een tweede plek met 26 procent. Dit blijkt uit het tweede Nederlandse onderzoek naar het gebruik van mp3-spelers dat werd uitgevoerd in opdracht van Packard Bell.

Waren het in 2005 vooral de 8- tot 17-jarigen die illegale muziek downloaden, tegenwoordig zijn het voornamelijk de 18- tot 35-jarigen die via de illegale weg aan muziek komen.

Bezit
In 2005 waren twee van de vijf mp3-spelerbezitters vrouw. In het onderzoek van dit jaar is dit verschil tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk getrokken en is 48 procent van de bezitters een vrouw. Ook werd in het onderzoek van dit jaar de verzadiging van de markt voor mp3-spelers bevestigd: 5 procent van de respondenten geeft aan dit jaar een mp3-speler te willen kopen, terwijl twee jaar geleden nog 21 procent van de ondervraagden dit van plan was.

In het onderzoek van dit jaar gaf 14 procent van alle mannen en vrouwen aan geen mp3-speler te bezitten, maar een vervangend product. In 86 procent van de gevallen is dit een mobiele telefoon met geïntegreerde muziekspeler.

Gebruik
Het meest populaire luistermoment is tijdens het sporten of reizend met het openbaar vervoer. Vooral de groep 25- tot 35-jarigen is meer gaan sporten met muziek (van 57 procent in 2005 naar 90 procent in 2007). Deze groep laat ook de grootste groei zien in het mp3-spelergebruik in het openbaar vervoer (van 14 naar 69 procent).

Opvallend groot is het aantal mensen dat thuis gebruikmaakt van een mp3-speler. De groep tussen 13 en 17 jaar loopt hierin voorop met 44 procent. De 25- tot 35-jarigen volgen met 36 procent. De respondenten tussen de 13 en 24 jaar luisteren relatief het langst per dag naar mp3-muziek. De meeste consumenten gebruiken de mp3-speler 1 tot 2 uur per dag (37 procent van de 13- tot 17-jarigen en 40 procent van 18- tot 24-jarigen). De jongste en oudste respondenten gebruiken de mp3-speler voornamelijk minder dan 40 minuten per dag.

Downloaden
Gemiddeld genomen downloaden nog evenveel mensen hun muziek illegaal via het internet als in 2005 (84 procent). Opvallend is wel dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden bij de ondervraagde doelgroepen. Waren het in 2005 vooral de 8- tot 17-jarigen die illegale muziek downloadden (86 procent), tegenwoordig zijn het voornamelijk de 18- tot 35-jarigen (93 procent). Daarnaast valt op dat in 2005 één op de vijf respondenten legaal muziek downloadt en in 2007 één op de drie. *

Geen opmerkingen: